top of page

ՄԵՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հարկային և ֆինանսական հաշվառում

Կառավարչական հաշվառում

Ռիսկերի գնահատում

Հարկերի օպտիմալացում

Հաշվապահության վերականգնում

Հանրային ոլորտի հաշվապահություն 

«Due diligence» ուսումնասիրություն

                                                          ՄՌ կառավարում

Կորպորատիվ իրավաբանական

ծառայություններ

Մտավոր սեփականություն

Հարկային օրենսդրություն

Լիցենզավորում և թույլտվությունների

ձեռքբերում

Աշխատանքային օրենսդրություն

Դատական ներկայացուցչություն 

Իրավական ռիսկերի գնահատում

bottom of page